ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
งานแห่เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา  ตำบลเนินยาง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ขบวนฟ้อนรำสวยงาม ประกอบด้วย
ขบวนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี บ้านหนองยาง บ้านหนองม่วง บ้านสูงเนิน และบ้านโคก สภาวัฒนธรรมตำบลเนินยาง วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ขบวนเคลื่อนไป ณ วัดโพธิพิพัฒนาราม บ้านสูงเนิน ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,15:34   อ่าน 212 ครั้ง