ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 3-5 สิงหาคม 2562
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,14:29   อ่าน 282 ครั้ง