ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เนินยาง ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่
วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เนินยาง ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Corona virus) และวิธีการดูแลและป้องกันตนเองกับ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,10:18   อ่าน 152 ครั้ง