ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนเเละปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 เเละปฐมนิเทศนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ อสม.มาวัดอุณหภูมิ
โดยนายอรุณ อิ่มสง่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคคี รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน เเละทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินยางยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,18:53   อ่าน 167 ครั้ง