ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนเเละคณะกรรมการนักเรียน
ผลคะเเนนการเลือกตั้งประธานนักเรียนเเละคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายณภัทร ชมภู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จากพรรคพลังนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,15:49   อ่าน 63 ครั้ง