ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุน กสศ. ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายอรุณ อิ่มสง่า ได้รับมอบหมายให้มอบทุน กสศ. ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโดยผ่านการคัดกรองจากครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,17:32   อ่าน 150 ครั้ง