ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จับของขวัญวันปีใหม่นักเรียนประจำปี 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้จัดกิจกรรมจับของขวัญของนักเรียนในแต่ระดับชั้น โดยในภาคเช้าหลังเลิกแถวได้มีการจับฉลากของขวัญของท่านรองผู้อำนวยการ นายอรุณ อิ่มสง่า และในภาคบ่ายได้มีการจับฉลากของขวัญในห้องเรียนแต่ละชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,11:33   อ่าน 29 ครั้ง