ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ภาคบ่าย)
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เเละนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,10:16   อ่าน 512 ครั้ง