ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเเละภาษาจีน (1)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาจีน 
ระหว่างคณะครูเเละนักเรียน โดยในวันนี้คณะครูจากกลุ่มบริหารงานวิชาการได้เเนะนำตัวเเละพบปะกับนักเรียนเป็นภาษาจีน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,10:22   อ่าน 320 ครั้ง