ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเเละภาษาจีน (2)
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเเละภาษาจีน ระหว่างคณะครูเเละนักเรียน โดยในวันนี้คณะครูจากกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้พบปะกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,14:03   อ่าน 164 ครั้ง