ภาพกิจกรรม
การประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (Chinese English Program : CEP) ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้รับการประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (Chinese English Program : CEP) ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการประเมินฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางภัลลิกา  ดลรักษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน โดยมีนางสาวกมลเนตร  คำไสย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,21:01   อ่าน 432 ครั้ง