ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการประกวดสรภัญญะ
นักเรียนเข้าร่วม แข่งขันการประกวดสรภัญญะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพื่อส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการประกวดสรภัญญะ
 
                               ๑. นางสาวศศิพร  ทิพเลิศ           นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
                                  ๒. นางสาวจิรภิญญา  ยอดแก้ว    นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  
                               ๓. นางสาวสุภานัน  นนท์คำวงศ์ นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
๔. นางสาวอลิษา  ไมยะปัน       (ครูผู้สอน)
   ๕. นายพูลสวัสดิ์  กิริกัน               (ครูผู้สอน)


 
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 258 ครั้ง