ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
นางสาวธิดารัตน์ เทศารินทร์ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยไป่ซือ ประเทศจีน
อีกหนึ่งความเป็นเลิศด้านภาษาจีนของเราในวันนี้ ขอแนะนำให้รู้จักกับ นางสาวธิดารัตน์  เทศารินทร์ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในด้านการเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาจีน จนได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยไป่ซือ ประเทศจีน 
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,14:35   อ่าน 249 ครั้ง