ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการกิจกรรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีน
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยลัยกาฬสินธุ์
 
เด็กหญิงพรรณวดี เมืองนาท
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
การประกวดร้องเพลงจีน
https://www.youtube.com/watch?v=9JFf24kbqC8
 
ครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูอมรรัตน์ อุดมวงษ์ ,คุณครุวิชาญ อารีเอื้อ ,คุณครูปรารถนา ทวาศรี
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2564,12:25   อ่าน 3752 ครั้ง