ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 164 ครั้ง