ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
รายงานการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พฤติกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อ รายวิชาสุขศึกษา
รายงานการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พฤติกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อ รายวิชาสุขศึกษา โดยใช้เทคนิคแบบหมวกหกใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โดย นายรัฐพีพัฒน์  บรรจุปรุ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,13:35   อ่าน 199 ครั้ง