ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคระดมสมอง เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
ผู้วิจัย  นางพนิตพร  สินตะพัด  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,14:35   อ่าน 189 ครั้ง