เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเนินยาง ประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสิ

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเนินยาง

                           ประชาสามัคคี  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์                             

ผู้วิจัย                    นายอรุณ  อิ่มสง่า

หน่วยงาน                 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,11:17   อ่าน 7298 ครั้ง