เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD

ชื่องานวิจัย           การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้

                                รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย                     นางสุธาทิพย์  ทิพย์รักษ์

สถานศึกษา          โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

                                 สังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ

ปีการศึกษา           2561

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,11:31   อ่าน 7305 ครั้ง