รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
119 หมู่ที่ 10   ตำบลเนินยาง  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 088-5565249
Email : nernyang.ny@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :