สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี