กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทัศนีย์ หาศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบังอร ยี่สารพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศักดา ม่วงนิกร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายศรัญ นามนทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2