ติดต่อเรา
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
119 หมู่ที่ 10   ตำบลเนินยาง  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 088-5565249
Email : nernyang.ny@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน