ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่องการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่องแจ้งการปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่องขอเลื่อนการสอบจัดชั้นเรียนและรายงานตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 63
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เปิดบ้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนมกราคม 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 63
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 เเละ ม.4
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนพฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1,ม.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 62
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ (ม.1 และ ม.4) ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 62
ตัวอย่างรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 61