ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ื1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
พิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 เเละ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
โครงการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ NY.Open Houes ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
เเนวทางเเละมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 เเละ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
ประกาศราชชื่อจัดชั้นเรียนเเละเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 เเละ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 เเละ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธ์สอบห้องเรียน CEP
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ หลักสูตรห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
การปรับรูปเเบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
แจ้งกำหนดเปิดเรียน ภาศเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
เเจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 เเละ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนรูปเเบบ Onsite
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 64