ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 63
กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
ตารางเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะเรียนออนไลน์)
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ Facebook , Zoom และ Google Form ใน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 รอบ 2 ออนไลน์
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63
สมัครเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่องการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่องแจ้งการปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เรื่องขอเลื่อนการสอบจัดชั้นเรียนและรายงานตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 63
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เปิดบ้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนมกราคม 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 63
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 เเละ ม.4
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 63
วารสารโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี เดือนพฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62