เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชเนินยางประชาสามัคคี
    เนินยาง  ประชา  สามัคคี                  นามก้องธานี  ด้วยศักดิ์ศรี  ที่สูงเด่น
ถิ่นการศึกษา  อาณา  พาร่มเย็น             เปรียบดั่งเป็น  ศูนย์รวม แห่งปัญญา
    เขียวขาว เด่นสกาว คู่สถาบัน             สื่อสัมพันธ์ ผู้สร้างสรรค์ สังคมลือนาม
เขียวงามเด่น ดั่งความ เจริญงอกงาม       ขาวหมายความ ว่าผู้สดใส ไร้รอยราคี
    วิชาดี มีวินัย  น้ำใจงาม                    ยึดถือตาม คำขวัญ มุ่งมั่นเต็มที่
เรารักมั่น สถาบัน ยิ่งกว่าชีวี                  สร้างความสุขี ให้ปฐพี ได้เฉิดฉัน
    เนินยาง  ประชา สามัคคี                  หนึ่งเดียวแดนนี้ รัศมี ดั่งเพชรงาม
ประชาชื่นชม นิยม ทั่วเขตคาม              เลื่องลือนาม เนินยางประชา สามัคคี