ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
นายกิตติพงษ์ นันภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขย่งก้าวกระโดด ชาย (อ่าน 3096) 22 ต.ค. 63
นายศตวรรษ รังคะราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย (อ่าน 3093) 22 ต.ค. 63
นายสุกัณฑ์ มาศประสงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย (อ่าน 3086) 22 ต.ค. 63
นายณัฐพล ท้าวรถ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กระโดดไกล ชาย (อ่าน 3084) 22 ต.ค. 63
นายธนพล นาเมืองรักษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุ่มน้ำหนัก ชาย (อ่าน 3083) 22 ต.ค. 63
นายสิทธิพล ระจันดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลน ชาย (อ่าน 3080) 22 ต.ค. 63
นางสาวฐิติกานต์ บุตรวัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง (อ่าน 3000) 22 ต.ค. 63
นางสาวกุรุพินท์ วิภาคะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เขย่งก้าวกระโดด หญิง (อ่าน 3000) 22 ต.ค. 63
นางสาวเบญนภา ลาภบุญเรือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ขว้างจักรหญิง (อ่าน 3000) 22 ต.ค. 63
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน (อ่าน 3135) 18 ส.ค. 63
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) (อ่าน 3190) 08 มิ.ย. 63
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รอบPortfolio (อ่าน 3312) 22 ม.ค. 63
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รอบPortfolio (อ่าน 3295) 22 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิสารัตน์ คะอังกุ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เขย่งก้าวกระโดดหญิง (อ่าน 3323) 11 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนายสุกัณฑ์ มาศประสงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย (อ่าน 3620) 11 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิสารัตน์ คะอังกุ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง (อ่าน 3735) 11 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิสารัตน์ คะอังกุ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง (อ่าน 3577) 11 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิพล ระจันดา (อ่าน 3259) 04 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิสารัตน์ คะอังกุ (อ่าน 3236) 04 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐิติกานต์ บุตรวัง (อ่าน 3222) 04 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญนภา ลาภบุญเรือง (อ่าน 3240) 04 พ.ย. 62
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 3295) 27 ส.ค. 62
นางสาวธิดารัตน์ เทศารินทร์ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยไป่ซือ ประเทศจีน (อ่าน 3351) 05 ส.ค. 62
นายสิทธิพร เนตรแสงสี ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยซีหนาน ประเทศจีน (อ่าน 3297) 15 ก.ค. 62
รางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 3320) 01 ก.ค. 62
นางสาวสุภาพร สารขันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 3299) 01 ก.ค. 62
นางสาวลลิตา ดีประวี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 3310) 01 ก.ค. 62
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการประกวดสรภัญญะ (อ่าน 3453) 31 ม.ค. 62
นายสิทธิพร เนตรแสงสี รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแปลภาษาจีน-ไทย และ ไทย-จีน ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มกรา (อ่าน 3469) 29 ม.ค. 62
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นายฐาปกรณ์ อิงเอนุ รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน (อ่าน 3898) 17 ม.ค. 61
นายสิทธิพร เนตรแสงศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปลภาษาจีนไทย สถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 3768) 09 ม.ค. 61
นายธวัชชัย ทองชาติ ชนะเลิศเหรียญทอง พุ่งแหลนชาย 18 ปี (อ่าน 3715) 30 พ.ย. 60
เด็กหญิงเบญนภา ลาภบุญเรือง ชนะเลิศเหรียญทอง ขว้างจักรหญิง 14 ปี (อ่าน 4338) 30 พ.ย. 60
เด็กชายสิทธิพล ระจันดา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ขว้างจักรชาย 14 ปี (อ่าน 4040) 30 พ.ย. 60
นายฐาปกรณ์ อิงเอนุ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 4276) 29 พ.ย. 60
นายกฤษณะ เทศารินทร์ มีสิทธิ์เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 3645) 29 พ.ย. 60
นางสาวศิริลักษณ์ เครือลัดดา ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 山东大学 Shandong University ประเทศจีน (อ่าน 3648) 30 พ.ค. 60
นางสาวกันตพร เสริฐแสนดี ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 厦门大学 Xiamen university ประเทศจีน (อ่าน 3731) 30 พ.ค. 60
นายจักรินทร์ ภูติโส ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 首都师范大学 Capital Normal University ประเทศจีน (อ่าน 3659) 30 พ.ค. 60
นายอิสรา ทะนาจันทร์ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 北京语言大学 Beijing Language and Culture University (อ่าน 3515) 30 พ.ค. 60